จ.นครพนม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานประจำเดือนมีนาคม 2562

 วันที่ 19 มีนาคม 2562

                ที่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ห้องประชุมนครพนม ชั้น 2 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดย หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน
ได้รายงานถึงความคืบหน้าของการบูรณาการและการปฏิบัติหน้าที่
ในแต่ละสำนักงาน รวมถึงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา