สรจ.นครพนม มอบของเนื่องในวันรวมน้ำใจให้กาชาด จ.นครพนม

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น.

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงวานจังหวัดนครพนม เข้าร่วมงาน “วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดนครพนม” เพื่อมอบของ รวมน้ำใจกาชาดจังหวัดนครพนม ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม