สรจ.นครพนม ขอแสดงความยินดี กับนายทศวิชัย ม่วงภูเขียว อสร.ประจำตำบลนาคำ อสร.ดีเด่นประจำปี 2562

วันที่ 24 กันยายน 2562

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ขอแสดงความยินดดีกับ นายทศวิชัย ม่วงภูเขียว 

อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

ที่ได้รับคัดเลือกเป็น อาสาสมัครแรงงานดีเด่นประจำปี 2562

 

 "จิตอาสา" เมื่อให้ก็ยิ่งได้รับ ยิ่งแบ่งปัน ก็ยิ่งมีความสุข
 นายทศวิชัย ม่วงภูเขียว เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงแรงงานด้านบริการประชาชน

 

ในโอกาสนี้ หม่อมราชวงค์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ

และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนมร่วมแสดงความยินดี