อาสาสมัครแรงงานประจำจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน และประชุม ประจำเดือนกันยายน 2562

 27 กันยายน 2562

       สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม จัดประชุม อสร.ประจำเดือนกันยายน 2562
ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
โดยช่วงเช้า อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายแรงงานได้เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา
ในโครงการ 101 อาชีพ ที่ สวนหลวง ร.9 ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
           เวลา 13.00 น. มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกิจกรรมที่ อสร. แต่ละตำบล
ได้ทำร่วมกับสำนักงานแรงงาน พูดคุยกับ อสร.ดีเด่น มีคุณธรรม
พี่เลี้ยง อสร. จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
และมีการแนะนำ อสร. ที่สมัครเข้ามาใหม่ผ่านกิจกรรมสันทนาการ
ที่ทาง พี่เลี้ยง อสร. จัดขึ้น เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
และทำความรู้จักกับ อสร. ต่างอำเภออีกด้วย