สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.นครพนม เข้าสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวบ้านซ่อมแซมเรือไฟจากพายุพัดถล่ม

 10 ตุลาคม 2562

                หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม เข้ามอบของ แก่นายอำเภอเมืองนครพนมและอำเภอท่าอุเทน เพื่อมอบให้ชาวบ้านทั้ง 2 อำเภอ  ทำเรือไฟที่ได้รับผลกระทบจากพายุพัดถล่มเรือไฟล่ม ทำให้ชาวบ้านทั้ง 2 อำเภอ ต้องเร่งซ่อมแซมเรือไฟให้เสร็จทันวันไหลเรือไฟในวันที่ 13 ตุลาคม 2562  ทั้งยังมีภาคีเครือข่ายส่วนข้าราชการ และนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำทีม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ