สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรม"นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข" ณ บ้านแสงสว่าง ม.5 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก

 25 ตุลาคม 2562

    สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรม นครพนมขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ปี 2563 "นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข"  ณ บ้านแสงสว่าง ม.5 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และได้ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตามโครงการ"นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข"ในพื้นที่อำเภอนาแก จำนวน 1 ครัวเรือน นายพ่าย วงค์ตาทำ อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28 บ้านแสงสว่าง ม.5 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป(รายได้ไม่แน่นอน) มีทักษะการซ่อมรถจักรยาน เป็นผู้พิการทางการสื่อสารและการได้ยิน อาศัยอยู่กับพี่ชาย ซึ่งป่วยเป็นโรคหนังแข็ง ซึ่งทั้งสองคนได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ในเบื้องต้นมีหน่วยงานที่เข้าให้การช่วยเหลือดังนี้
(1) พมจ. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 3,000 บาท
(2) กาชาดจังหวัดมอบถุงยังชีพ 2 ถุง ผ้าห่ม 2 ผืน และหมอน 2 ใบ
(3) หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน มอบถุงยังชีพ 2 ถุง และไข่ไก่ 1 แผง
(4) ปกครองอำเภอนาแก พัฒนาชุมชนอำเภอนาแก อบต.พิมาน หน่วยจัดการต้นน้ำ(น้ำก่ำ) โครงการพัฒนาป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริป่าห้วยศรีคุณ และหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูผายลที่ 7 (ดงน้อย) กำนันตำบลพิมาน ผญบ.และผู้นำชุมชนบ้านแสงสว่าง ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ในการต่อเติมโครงหลังคา ร้านรับซ่อมรถจักรยาน"สมชัย@พ่าย"การช่าง
(5) พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ มอบเครื่องปั๊มลมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ช่าง และหัวอาหารไก่ รวม 6,500 บาท
(6) เกษตรจังหวัดและอำเภอ มอบพันธุ์พืชผักสวนครัว
(7) อบต.พิมาน และศูนย์พัฒนาการและจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ซ่อมแซมบ้านให้)
(8) บริษัท สยามแมคโครมหาชน จำกัด สาขานครพนม มอบชุดที่นอน 1 ชุด หม้อหุงข้าว 1 ใบ และข้าวสาร 1 ถุง
(9) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) สาขานครพนม มอบถุงยังชีพ 2 ถุง
 
โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานมอบการช่วยเหลือและเข้าเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายในครั้งนี้