Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นายวิสันติ์ ประเสิรฐศรี

นายวิสันติ์ ประเสิรฐศรี

แรงงานจังหวัดนครพนม
35/12 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 4 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม

รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

รายงานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ปี 2555-2560

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP