Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

ประชุมการดำเนินโครงการนครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ประจำปี 2562

pll_content_description

 13 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น.นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการนครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ประจำปี 2562 
ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น5 ศาลากลาง จ.นครพนม โดยมีนางวิไลวรรณ ไกรโสดา 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลครัวเรือน
เป้าหมาย ทั้ง 12 อำเภอ 353 ครัวเรือน เพื่อบูรการตามภารกิจในการให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะต่อไป

  

 
TOP