Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

รมต.ว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมติดตามผลการเตรียมงาน Winter Festival ตอนลมหนาว ชมโขง

pll_content_description

        วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมติดตามการเตรียมจัดงาน “นครพนม Winter Festival ตอน ลมหนาว ชมโขง” ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)โดยมี ทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ส่วนราชการในจังหวัด  ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมการประชุมฯ สำหรับการจัดงาน “นครพนม Winter Festival ตอน ลมหนาว ชมโขง”จะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เสริมสร้าง ความรัก ความสามัคคี กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวฤดูหนาว

 

 

TOP