Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายอนันต์ สิงหา  นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมเป็นเกียรติในงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกโครงการ      ” ม.33 เรารักกัน”

pll_content_description

        วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายอนันต์ สิงหา  นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมเป็นเกียรติในงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกโครงการ      ” ม.33 เรารักกัน โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม   ณ บริษัท บิ๊กซี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) จำกัด สาขานครพนม            โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม     เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

TOP