Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย บุคลการในส่วนราชการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน โคก หนอง นา โมเดล

pll_content_description

TOP