Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2560 (มกราคม-มีนาคม 2560)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name1 ปก

ขนาด : 529.53 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 พ.ค. 2560

pll_file_name2 คำนำ สารบัญ

ขนาด : 153.79 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 พ.ค. 2560

pll_file_name3 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ขนาด : 343.52 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 พ.ค. 2560

pll_file_name4 บทที่ 1

ขนาด : 523.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 พ.ค. 2560

pll_file_name5 ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน

ขนาด : 662.3 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 พ.ค. 2560

pll_file_name7 ตารางภาคผนวก

ขนาด : 490.43 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 พ.ค. 2560

pll_file_name8 คณะผู้จัดทำ

ขนาด : 163.06 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 พ.ค. 2560

pll_file_name6 บทที่2

ขนาด : 1875.96 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 พ.ค. 2560

pll_file_namepkhnaa_0

ขนาด : 51.97 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 พ.ค. 2560
TOP