Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2554 (เมษายน-มิถุนายน 2554)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name1pk_0

ขนาด : 190.41 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 24 ส.ค. 2554

pll_file_name2khamnam_saarbay

ขนาด : 52.68 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 24 ส.ค. 2554

pll_file_name3bthsrupsamhrabphuubrihaar_0

ขนาด : 97.19 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 24 ส.ค. 2554

pll_file_name4bththii_1_0

ขนาด : 151.03 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 24 ส.ค. 2554

pll_file_name5bththii_2_0

ขนาด : 1751 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 24 ส.ค. 2554
TOP