Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – กันยายน 2561)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name1 ปก

ขนาด : 457.75 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23 ม.ค. 2562

pll_file_name2 คำนำ สารบัญ

ขนาด : 155.24 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23 ม.ค. 2562

pll_file_name3 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ขนาด : 340.89 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23 ม.ค. 2562

pll_file_name5 ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน

ขนาด : 624.62 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23 ม.ค. 2562

pll_file_name6 บทที่ 2

ขนาด : 1925.85 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23 ม.ค. 2562

pll_file_name4 บทที่ 1

ขนาด : 502.35 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23 ม.ค. 2562

pll_file_name7 ตารางภาคผนวก

ขนาด : 527.01 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23 ม.ค. 2562

pll_file_name8 คณะผู้จัดทำ

ขนาด : 171.14 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23 ม.ค. 2562

pll_file_namepkhnaa_0

ขนาด : 51.97 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23 ม.ค. 2562
TOP