Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สนง.แรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต “ร.9”

pll_content_description

 วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม

 วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และสวดคาถาพิเศษ “ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ ปัตติทานคาถา”
บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี  วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   บรมนาถบพิตร
ณ วัดมหาธาตุ   ถนนสุนทรวิจิตร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครพนม

 

 

                                                                        ทิวาพร หงสามนุษย์…………….………….ข่าว
                                                                       แพรวพรรณ หันตุลา……………….……….ภาพ

 

TOP