Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สรจ.นครพนม รณรงค์ส่งเสริม และขยายเครือข่าย โดยการเชิญชวน ให้สถานประกอบการ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE

pll_content_description

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE บมจ.สยามแม็คโคร สาขานครพนม และสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน เข้าพบนายจ้าง/ลูกจ้าง เพื่อรณรงค์ส่งเสริม และขยายเครือข่าย โดยการเชิญชวน ให้สถานประกอบการ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ณ บมจ.นครหลวงวัสดุก่อสร้าง 99 และบริษัทในเครือ ลูกจ้างรวม 200 คน

TOP