Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สรจ.นครพนม ร่วมบูรณาการโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข ช่วยเหลือประชาชน ต.หนองโพธิ์ อ.วังยาง

pll_content_description

วันที่ 5 สิงหาคม 2562
         นายมนต์ชัย  เดชพล แรงงานจังหวัดนครพนม  พร้อมด้วยน.ส.สุพรรณี  คำเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการนายเรืองศักดิ์  วงศ์ศรีชา นายกอบต.วังยาง เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2562  หลักสูตรก่ออิฐฉาบปูน ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 ณ บ้านนายวีระเชน ชุมปลา บ้านเลขที่ 10 ม. 4 ต.หนองโพธิ์ อ.วังยาง จ.นครพนม เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพและด้อยโอกาส
         ด้านที่อยู่อาศัยโดยบูรณาการกับโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข ประจำปี 2562 ซึ่งชี้เป้าโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม นายประเสริฐ กวานเหียน อสร.ต.หนองโพธิ์ และนายภูมลา ชุมปลา เครือข่าย อสร. ผู้ประสานงานในพื้นที่และมีหน่วยงานราชการร่วมบูรณาการให้การช่วยเหลือ ดังนี้ อบต.วังยาง สนับสนุนงบทำห้องน้ำ พมจ.มอบเงินสงเคราะห์ 2000 บาท ตลอดจนผู้นำชุมชนพี่น้องชาวบ้านหนองโพธิ์ ร่วมให้การช่วยเหลือ
ทนิตา……ภาพ
พัชรีย์…….ข่าว
 
TOP