Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สรจ.นครพนม เข้าร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระมหาเจษฎาราชเจ้า”และวันข้าราชการพลเรือน

pll_content_description

       วันที่ 31 มีนาคม 2562
       นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมงาน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุมศาลายงใจยุทธ ในงานยังมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนเข้าร่วมพิธีด้วยอย่างพร้อมเพียงกัน
TOP