Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อ.ธาตุพนม ต.โพนแพง

pll_content_description

         วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
         สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการฯ ประจำปี 2562 เพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม  โดยได้มีการสาธิตอาชีพ ทำน้ำยาล้างจาน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และมีการแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากการไปทำงานต่างประเทศ และโครงการจ้างงานเร่งด่วน การต่อต้านยาเสพติด และการค้ามนุษย์ 
TOP