Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ออกปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2562

pll_content_description

        11 ก.ค.2562
        นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2562 และจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับ ดังนี้
           1.การทำผ้ามัดย้อมคราม ณ บ้านดงขุนคราม ต.ธาตุพนมใต้ อ.ธาตุพนม
           2. การทำขนมไทย ณ บ้านเหล่าเจริญ ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม
           3.การปูกระเบื้อง ณ โรงเรียนบ้านวังยาง ต.วังยาง อ.วังยาง
         ทั้งนี้ มีผู้สนใจสมัครประกันสังคม ม.40 จำนวน 2 คน

TOP