Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม จัดพิธีทำบุญ เลี้ยงพระ และรดน้ำขอพร เนื่องในวันผู้สูงอายุ ปี 2560

pll_content_description

 

วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2560 ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม

นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม

และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีทำบุญ เลี้ยงพระ และรดน้ำขอพร

เนื่องในวันผู้สูงอายุ ปี 2560 "สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทย 4.0"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

TOP