Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม นำทีมเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ทำความสะอาดบริเวณตึก อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม นำทีมเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ทำความสะอาดบริเวณตึก อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งล้างทำความสะอาดบริเวณตึก ตามนโยบาย โครงการชาวนครพนมร่วมใจพิฆาต โควิด-19

TOP