Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

แรงงานจังหวัดนครพนม รับเกียรติบัตร TO BE NUMBER ONE

pll_content_description

 วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

 วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานมอบเกียรติบัตร แก่ นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม
“ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพน
ม ให้การสนับสนุนจังหวัดนครพน
ในการเข้าร่วมมหกรรมเฉลิมฉล
องครบรอบ 15 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560
ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี "ทิวาพร หงสามนุษย์…………….…………….ข่าว
พัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร……………ภาพ

TOP