Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

แรงงานจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่เปิดโครงการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567

pll_content_description

วันที่ 21 กุมภาพันธื 2567 นายนพพร มานะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม  เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ  หลักสูตร การก่ออิฐฉาบปูน ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 19 – 23  กุมภาพันธ์ 2567  ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ผู้ว่างงาน  ศิษย์เก่าโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และแรงงานนอกระบบ  จำนวน 16 คน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม โดยมี ดาบตำรวจ อภิชา  ศิริเนตร์ ครูใหญ่ ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง ให้การต้อนรับและประสานงานโครงการฯ ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมพบปะและแนะนำภารกิจของหน่วยงาน เพื่อประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่

ไฟล์แนบ:

TOP