Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ความเดือดร้อนด้านแรงงานประจำปี 2562 ...

Mol-Thailand

สรง.นครพนม จัดประชุม อสร.ประจำตำบลในจังหวัด ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ...

Mol-Thailand

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ขอเชิญร่วมงาน Nakhonphanom Trade Fair 7 เดือน ...

Mol-Thailand

สรง.นครพนม ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมาย อ.ไชยบุรี ...

TOP