Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

สถิติแรงงาน 2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 11 มี.ค. 2564

สถิติแรงงานปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 26 พ.ย. 2562

สถิติแรงงานจังหวัดนครพนม ประจำปี 2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 25 ก.ย. 2562
TOP