Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

กิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดอาคารเพื่อเป็นการป้องกันไวรัส COVID – 19

pll_content_description

30 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายอนันต์ สิงหา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บุคลากร ในสังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม รวมถึงแม่บ้าน และ รปภ ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาด รอบบริเวณอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าอาคาร และ โรงจอดรถจักรยานยนต์ เพื่อเป็นการป้องกัน  ไวรัส COVID – 19 ไม่ให้แพร่ระบาดต่อเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ และเตรียมพร้อมในการเปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจในวันที่1-7 กรกฎาคม 2564

TOP