Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

ความเดือดร้อนด้านแรงงานประจำปี 2562

pll_content_description

          27 มิถุนายน 2562 
          แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ลงพื้นที่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านแรงงาน ประจำปี 2562  3 อำเภอ ได้แก่ อ.โพนสวรรค์ ต.โพนบก กิจดรรมช่างเชื่อมไฟฟ้า อ.ท่าอุเทน ต.ท่าอุเทน กิจกรรมปูกระเบื้อง อ.ศรีสงคราม ต.ท่าบ่อสงคราม กิจกรรม ปูกระเบื้อง นอกจากนี้ยังได้มีการแนะนำการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 อีกด้วย

TOP