Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

จ.นครพนม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานประจำเดือนมีนาคม 2562

pll_content_description

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ห้องประชุมนครพนม ชั้น 2 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนมประจำเดือน มีนาคม 2562 โดย หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานได้รายงานถึงความคืบหน้าของการบูรณาการและการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละสำนักงาน รวมถึงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

TOP