Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

บันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

pll_content_description

 วันพุธที่   4   กรกฎาคม  2561   เวลา   10.15 น.
      นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วย นางปัทมา วิทย์ดำรงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมนำคณะ นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดนครพนม  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครพนม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดนครพนมในการถวายความจังรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ณ ห้องแสดง 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 

มนต์ชัย เดชพล……………………………../ข่าว
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม……../ภาพ 
ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ สนง.แรงงานจังหวัดนครพนม 
โทร. 042514058-9

 

TOP