Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

ปั่นจักรยานชายโขง สนุกกับเราชาวกระทรวงแรงงาน จังหวัดนครพนม

pll_content_description

 วันที่  21   มกราคม   2561   เวลา 06.30   น.
นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพ
นม เป็นประธาน

 วันที่  21   มกราคม   2561   เวลา 06.30   น.
นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพ
นม เป็นประธาน
ในการปล่อยแถวขบว
นนักปั่นจักรยานในกิจกรรม  "ปั่นจักรยานชายโขง สนุกกับเราชาวกระทรวงแรงงาน"
จุดเริ่มต้น ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม สิ้นสุด
ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว (นครพนม-คำม่วน) ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม รวมระยะทาง 15 กิโลเมตร


โดย นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
ส่วนราชการในจังหวัดนครพนม นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยว
ทั้งหมด จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในครั้งนี้

 

ทิวาพร หงสามนุษย์…………….………..ภาพ/ข่าว
สนง.แรงงานจังหวัดนครพนม โทร. 042514058

 

TOP