Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

ร่วมพิธีวางพานพุ่ม “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน”

pll_content_description

 วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม
มอบหมายให้ นายปริญญา ศรีประเสริฐ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายเป็นราชสักการะเนื่องในงานรัฐพิธี
"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"
และ "วันข้าราชการพลเรือน" ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

 

 

                                                      ทิวาพร   หงสามนุษย์…………….……………..ข่าว
                                                  ปริญญา   ศรีประเสริฐ……………………………..ภาพ
                                                          สนง.แรงงานจังหวัดนครพนม    042514058

 

TOP