Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

ร่วมโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

pll_content_description

 วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม

 วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม
มอบหมายให้ นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
ร่วมโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
โดยมี นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการฯ

 

 

                                                          ทิวาพร หงสามนุษย์…………….……..ข่าว
                                                         พัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร……..ภาพ
          ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ   สนง.แรงงานจังหวัดนครพนม   โทร.042514058

TOP