Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครงาน

pll_content_description

 

ประกาศรับสมัครงาน  

  
วิทยาลัยการบินนานาชาติ    มหาวิทยาลัยนครพนม

 

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 1 อัตรา  (รายละเอียด) 
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งผู้ช่วยช่างอากาศยาน จำนวน 1 อัตรา     (รายละเอียด)   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุอากาศยาน จำนวน 1 อัตรา  (รายละเอียด)

TOP