Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน-มิถุนายน 2560)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name1ปก

ขนาด : 343.93 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ส.ค. 2560

pll_file_name3บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ขนาด : 343.21 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ส.ค. 2560

pll_file_name4บทที่ 1

ขนาด : 500.67 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ส.ค. 2560

pll_file_name5ตัวชี้วัด

ขนาด : 666.92 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ส.ค. 2560

pll_file_name7ภาคผนวก

ขนาด : 492.69 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ส.ค. 2560

pll_file_name8ภาพกิจกรรม

ขนาด : 1170.03 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ส.ค. 2560

pll_file_name2คำนำ สารบัญ

ขนาด : 155.51 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ส.ค. 2560

pll_file_name6บทที่ 2

ขนาด : 1844.9 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ส.ค. 2560

pll_file_namepkhnaa_0

ขนาด : 51.97 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ส.ค. 2560
TOP