Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน-มิถุนายน 2561)

pll_content_description

  ขอความร่วมมือท่าน  ตอบแบบสอบถามออนไลน์

 

ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดนครพนม

(ตามลิงค์ด้านล่างนี้  ขอบคุณคะ) 
 
 
 
 

ไฟล์แนบ:

pll_file_name1 ปก

ขนาด : 340.13 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 ส.ค. 2561

pll_file_name2 คำนำ สารบัญ

ขนาด : 155.37 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 ส.ค. 2561

pll_file_name3 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ขนาด : 340.49 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 ส.ค. 2561

pll_file_name5 ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน

ขนาด : 642.49 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 ส.ค. 2561

pll_file_name7 ตารางภาคผนวก

ขนาด : 490.63 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 ส.ค. 2561

pll_file_name4 บทที่ 1

ขนาด : 503.17 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 ส.ค. 2561

pll_file_name6 บทที่ 2

ขนาด : 1999.52 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 ส.ค. 2561

pll_file_namepkhnaa_0

ขนาด : 51.97 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 ส.ค. 2561
TOP