Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2560 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name1 ปก

ขนาด : 373.62 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 พ.ย. 2560

pll_file_name2 คำนำ สารบัญ

ขนาด : 155.93 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 พ.ย. 2560

pll_file_name3 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ขนาด : 329.41 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 พ.ย. 2560

pll_file_name5 ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน

ขนาด : 669.94 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 พ.ย. 2560

pll_file_name7 ตารางภาคผนวก

ขนาด : 494.49 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 พ.ย. 2560

pll_file_name8 ภาพกิจกรรม + คณะผู้จัดทำ

ขนาด : 884.92 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 พ.ย. 2560

pll_file_name6 บทที่ 2

ขนาด : 1865.35 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 พ.ย. 2560

pll_file_name4 บทที่ 1

ขนาด : 500.96 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 พ.ย. 2560

pll_file_namepkhnaa_0

ขนาด : 51.97 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 พ.ย. 2560
TOP