Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สนง.แรงงานจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี อาสาสมัครแรงงานรวมใจถวายพ่อหลวง

pll_content_description

 วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00 -16.00 น. นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม

 วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00 -16.00 น. นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครพนม  จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
อาสาสมัครรวมใจถวายพ่อหลวง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

1.  กิจกรรม  "นั่งสมาธิ   เจริญจิต  ภาวนา"  สงบนิ่ง  89  วินาที  
2.  กิจกรรม "ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ" ณ บริเวณอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม

***************

1.  กิจกรรม   "นั่งสมาธิ   เจริญจิต  ภาวนา"   สงบนิ่ง  89  วินาที  

2.  กิจกรรม "ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ"  บริเวณอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม

 

                                                                   ทิวาพร   หงสามนุษย์……………………………………ภาพ/ข่าว

 

TOP