Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สนง.แรงงานจังหวัดนครพนม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 1 ปี วันสวรรคต “ร.9”

pll_content_description

วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม

วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพม
และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครพนม  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  ณ วัดมหาธาตุ ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       ทิวาพร   หงสามนุษย์………………………..ภาพ/ข่าว

TOP