Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สนง.แรงงานจังหวัดนครพนม ออกให้บริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

pll_content_description

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายอนันต์ สิงหา แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางสาวแพรวพรรณ หันตุลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ร่วมออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีฯ ณ โรงเรียน อุ่มเหม้าประชาสรรค์ ตำบลอุ่มเเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงแรงงานและมีการลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตามโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข จำนวน 1 ครัวเรือน เพื่อทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการและพิจารณาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมอบประกันสังคมมาตรา 40 ช่วยเหลือ ครัวเรือนเป้าหมาย

TOP