Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สนง.แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงานส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) จำนวน 2,100 ดอก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

pll_content_description

 วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม
นายปริญญา ศรีประเสริฐ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครพนม  

 วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม
นายปริญญา ศรีประเสริฐ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครพนม  

ส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) จำนวน 2,100 ดอก
ให้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9


 

                                                                    ทิวาพ หงสามนุษย์…………………ภาพ/ข่าว

 

TOP