Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สรง.นครพนม เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

pll_content_description

       วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 
       นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายปริญญา  ศรีประเสริฐ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวแพรพรรณ  หันตุลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562  มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระธาตุพนม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 27  พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ วันพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม มี นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี
TOP