Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สรจ.นครพนม ร่วมกันประกอบพิธีศาสนามหามงคล รับฟังพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมี อุภินนมัตถจรกถาและร่วมกันทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติพระธรรมบารมีและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

pll_content_description

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 06.00 น. ณ วัดมหาธาตุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายอนันต์ สิงหา แรงงานจังหวัดนครพนม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนจังหวัดนครพนม ร่วมกันประกอบพิธีศาสนามหามงคล ซึ่งเป็นการรับฟังพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมี อุภินนมัตถจรกถา เฉลิมพระเกียรติพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 91 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

TOP