Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สรจ.นครพนม ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดธาตุพนมวรมหาวิหาร

pll_content_description

วันที่ 3 เมษายน 2562

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม และอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณบ่อน้ำพระอินทร์ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม พร้อมทั้งได้เข้าร่วมซักซ้อมด้านพิธีการในการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 ,8,9 เมษายน นี้ด้วย

……………..ทนิตา แก้วกัลยา ข่าว

TOP