Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สรจ.นครพนม ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

pll_content_description

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. ที่หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดนครพนม ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

TOP