Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สรจ.นครพนม เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดนครพนม” ประจำปีงบประมาณ 2567

pll_content_description

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายนพพร มานะ ได้มอบหมายให้นายวนัสนันท์ ปินคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวอารียา เหลาพันนา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นางสาวแพรวพรรณ หันตุลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และนายสวรรค์ คำสุภา พนักงานขับรถยนต์ ส.2 เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดนครพนม” ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ (บ่อศรีรัตนอำนวย) หมู่ที่ 6 บ้านท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม   เพื่อนำบริการด้านแรงงานไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน เป็นประจำทุกเดือน

TOP