Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สรจ.นครพนม ได้ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน กรณีเงินคืนภาษีและเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวัน

pll_content_description

สรจ.นครพนม ได้ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน 🇹🇭
วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:40 น. นายอนันต์ สิงหา แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางสาวสุนันทา ทิณบูรณ์ พนักงานธุรการ ส.4 เข้าให้คำปรึกษาและติดตามสิทธิประโยชน์แก่แรงงานไทยที่ไปทำงาน ณ ประเทศไต้หวัน กรณีเงินคืนภาษีและเงินบำเหน็จชราภาพ และยังให้คำแนะการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

TOP