Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 2562

pll_content_description

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ลานพญาศรีสัตตนาคราช เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธาน เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้เเทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 การเลือกตั้งนอกเขต และวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ.

TOP