Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2562

pll_content_description

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 น.

            นายวิสันติ์  ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด Safety Home Safety Society บ้านปลอดัย สังคมไทยไร้ความรุนแรง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน

TOP