Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมตรวจติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันและนมโรงเรียน ในสถานศึกษา เขต 2 จ.นครพนม

pll_content_description

วันที่ 12 พ.ย. 62
                สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมตรวจติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันและนมโรงเรียน ในถานศึกษา เขต 2 จ.นครพนม

 

นายปริญญา ศรีประเสริฐ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สรจ.นครพนม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน สนง. ให้ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน และนมโรงเรียน (คณะที่ 3) ในสถานศึกษา สพป.เขต 2 โดยในวันนี้ได้เข้าตรวจติดตาม ณ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เข้าพบและชี้แจงวัตถุประสงค์ในการตรวจแก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน
TOP